Актуално

26 Април 2023

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи  превоз на товари от/до и през територията на Р Беларус.

Нови пунктове в Р Беларус за претоварване и смяна на ремаркета на товарни транспортни средства, регистрирани в ЕС

Съгласно постъпила в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация от Посолството на Р България в Минск, публикуваме  актуалния текст на Постановление № 247 от 22.04.2023 г. на правителството на Р Беларус „Относно движението на транспортни средства“.

Новата редакция на горепосоченото Постановление влиза в сила от 22.04.2023 г. Измененията касаят пунктовете за претоварване и смяна на ремаркета на товарни транспортни средства (в приложения текст са маркирани с червен цвят).

Новите изисквания можете да намерите тук.

Scroll to top