Актуално

19 Април 2023

На вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от и до територията на Република Армения

На проведената на 6 април 2023 г. българо-арменска видеоконферентна среща по въпросите на международния автомобилен превоз бе постигната договореност за увеличение на годишната квота от разрешителни, съгласно която двете страни ще си разменят на реципрочен принцип годишна квота от 1500 бр. универсални разрешителни за автомобилен превоз на товари без заплащане на пътни такси. Арменската страна вече предостави на българската страна 900 броя допълнителни универсални разрешителни към квотата за 2023 г.

Разрешителните своевременно ще бъдат обработени и изпратени към ГКПП Бургас ферибот, ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово.

Разрешителните ще продалжат да се предоставят на квотен принцип в началото на всеки месец, както следва: на ГКПП Бургас ферибот – по 10 броя, на ГКПП Капитан Андреево – по 100 броя и на ГКПП Лесово – по 40 броя.

Scroll to top