Актуално

19 Април 2023

На вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от и до територията на Република Азербайджан.

Съгласно постъпила в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация от Агенцията за сухопътен транспорт към Министерство на цифровото развитие и транспорта на Република Азербайджан,  издаването на разрешителни на превозвачите, извършващи международен автомобилен превоз на товари на граничните контролно-пропускателни пунктове на Република Азербайджан вече е преустановено в съответствие с новоприетото законодателство.

От 24.04.2023 г. на територията на Република Aзербайджан няма да се допускат превозни средства, които на граничните контролно-пропускателни пунктове не представят съответните разрешителни, съгласно двустранните договорености между Република Aзербайджан и съответната страна.

Scroll to top