Новини

05 Април 2023

На вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от и до територията на Руската Федерация

След предприетите действия от страна на Министерство на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ вече е извършен обмен на част от квотата разрешителни за международен автомобилен превоз на пътници и товари за 2023 г. с Руската федерация. Получени са 2750 броя еднократните универсални руски разрешителни и 250 броя еднократните руски разрешителни от вида за/от трета страна.
Разрешителните от двата вида своевременно ще бъдат обработени и изпратени към ГКПП Русе мост и ГКПП Видин. След тяхното получаване на ГКПП, същите ще бъдат активирани в резервационната система. За универсалните руски разрешителни ще могат да се правят резервации в бюрата за обслужване на превозвачите срещу задействани митнически документи и CMR.

До получаване на разрешителните на ГКПП Русе мост и ГКПП Видин, универсални руски разрешителни ще се предоставят в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Еднократните руски разрешителни от вида за/от трета страна ще се предоставят единствено по реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари в следните случаи:

  1. При транзитно преминаване на страната на регистрация. Към заявлението следва да се прилагат задействани митнически документи и CMR.
  2. Когато не се минава транзит през страната на регистрация. Към заявлението следва да се прилага заявка за товар, която задължително съдържа дата на товарене, дата на разтоварване, адрес на изпращач, адрес на получател, превозвач, регистрационен номер на превозното средство.

На превозвачи, на които са разпределени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2023 г. няма да се  предоставят руски разрешителни от вида за/от трета страна.

Scroll to top