Новини

07 Март 2023

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на пътници и товари от/до и през територията на Руската Федерация

Във връзка с предприетите от Министерство на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ действия за обмен на квотата от разрешителни за 2023 г. и за удължаване на валидността на разрешителните за 2022 г. е получен отговор от Министерството на транспорта на Руската Федерация, съгласно който руската страна предлага обменът на разрешителните за превози на товари да се извършва на тримесечие по 2750 универсални разрешителни и по 250 за/от трета страна, а обменът на разрешителни за превоз на пътници да се извърши в пълен размер – 50 бр. Също така, руската страна изразява готовност за продължаване на срока на еднократните разрешителни за 2022 г. до 1 април 2023 г.

 

Българската страна вече е предприела действия по изпращането на горепосочените видове и количества български еднократни разрешителни. Очаква се руската страна да предостави същото количество разрешителни за нуждите на българските превозвачи в Посолството на Република България в Москва през месец април 2023 г.

Scroll to top