Новини

02 Март 2023

Списък на междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и други райони по области и общини, за които се отпускат средства за субсидии от държавния бюджет - 2023 г.

Списък на междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и други райони по области и общини, за които се отпускат средства за субсидии от държавния бюджет съгласно чл. 52 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерски съвет от 29.06.2015 г., за 2023 г.

Вижте цялата информация тук

Scroll to top