Новини

31 Януари 2023

РУСИЯ  - Обмен на квотата от разрешителни за международен автомобилен превоз на пътници и товари за 2023 г. с Руската федерация

Уведомяваме Ви, че въпреки предприетите действия от страна на ИА „Автомобилна администрация“ и Министерство на транспорта и съобщенията за извършване на обмен на квотата от разрешителни за международен автомобилен превоз на пътници и товари за 2023 г. с Руската федерация, към настоящия момент посоченият обмен не е извършен. ИА „Автомобилна администрация“ има готовност за извършване на обмен на разрешителните за 2023 г. при получаване на потвърждение от Министерство на транспорта на Руската федерация. 

Във връзка с горното, моля да имате предвид, че понастоящем в ИА „Автомобилна администрация“ няма налични руски разрешителни за 2023 г.

Scroll to top