Издадени административни актове

26 Януари 2023

Стойчо Тричков

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед РД-14-3656 от 16.09.2022г срещу Стойчо Тричков, издадена от Директора на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. София на основание чл.106а, ал.1, т. 1, б. ”а” от Закона за автомобилните превози  - за спиране от движение на МПС с рег. № СВ4003РМ за срок от 12 месеца до отстраняване на нарушението и чл.106а, ал.1, т. 1, б. ”б” - за временно отнемане на свидетелство за управление на МПС от Закона за автомобилните превози, на водача е наложена принудителна административна мярка временно спиране на МПС с рег. № СВ4003РМ от движение за срок от 12 месеца. Заповедта подлежи на оспорване пред Директора на дирекция „Автомобилна инспекция“ гр. София или пред Административен съд гр. София в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top