Новини

13 Януари 2023

На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2023 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-628 от 24.11.2022 г. на министъра на транспорта и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на 95 броя годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, от които 5 броя за Евро V и 90 броя за Евро VI. До участие ще бъдат допуснати превозвачи, кандидатствали  и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок от 16.01.2023 г. до 23.01.2023 г.

Scroll to top