Новини

14 Декември 2022

Обединено кралство - Достъп до територията на Обединеното кралство за международен автомобилен превоз на товари

Обединеното кралство скоро ще промени националното си законодателство, за да приложи в пълна степен някои от разпоредбите за международен автомобилен превоз от Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство (Споразумението). Промените се отнасят до изискванията за достъп до територията на Обединеното кралство за международен автомобилен превоз на товари, извършван от превозвачи, установени в държавите-членки на ЕС и ще влязат в сила в началото на 2023 г.

 

За да отрази правата за достъп, обхванати от Споразумението, Обединеното кралство премахва от националното си законодателство:

 

  1. Правото на превозвачи, установени в държави-членки на ЕС, да извършват каботажни превози след влизане в Обединеното кралство без товар1;
  2. Правото на превозвачи, установени в държави-членки на ЕС, да извършват комбиниран транспорт (т.е. някои видове интермодален транспорт, при които товарите се транспортират в една и съща товарна единица или превозно средство, като се използват два или повече вида транспорт);
  3. Правото на превозвачи, установени в държави-членки на ЕС, да превозват товари от Обединеното кралство до трета страна – държава извън ЕС, с лиценз на Общността.

 

Обединеното кралство е взело решение да премахне горепосочените права, тъй като в Споразумението не са регламентирани еквивалентни права на реципрочна основа за превозвачите от Обединеното кралство, опериращи на територията на ЕС.

 

Превозвачите, установени в държави-членки на ЕС все още могат да извършват превози между Обединеното кралство и трета страна – държава извън ЕС, при условие че притежават ЕКМТ/СЕМТ разрешително. ЕКМТ/СЕМТ разрешителните позволяват и на превозвачите от Обединеното кралство да извършват подобни превози между държави от ЕС и други държави.


1 Промените в основното право за извършване на каботажни превози вече са направени – разрешени са до два каботажни превоза в рамките на 7 дни от доставката на товарите, превозвани при входящия международен превоз за превозвачи, установени в ЕС).

Scroll to top