Новини

24 Ноември 2022

На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2023 г.

На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2023 г.

Заповед № РД-08-628 от 24.11.2022 г.

Scroll to top