Новини

25 Октомври 2022

Важни промени в правилата за движение по пътищата на Полша от 17 септември 2022 г.

От 17 септември 2022 г. влязоха в сила разпоредбите на Наредбата за дневниците на водачи на пътни превозни средства, които нарушават правилата за движение по пътищата, издадена от министъра на вътрешните работи и администрацията на Полша. Тези промени въвеждат максимална санкция от 15 точки за най-тежките пътни нарушения в каталога на нарушенията. Те засягат най-вече шофьорите, които превишават драстично скоростта и шофират под въздействието на алкохол. Това е втория етап от прилагането на измененията на правилата за движение, които влязоха в сила от 1 януари 2022 г., като основната им цел е повишаване на пътната безопасност.

Посочената наредба предвижда 21 най-тежки пътни нарушения, за които водачът може да получи по 15 наказателни точки за всяко едно от тях, както следва:

- управление на МПС под въздействието на алкохол или упойващи вещества;

- неоказване на помощ на пострадали при злополука;

- използване на превозното средство по начин, който застрашава безопасността на лице във или извън превозното средство;

- преминаване на пътно превозно средство, движещо се в същата посока, но спряло, за да даде предимство на пешеходец;

- изпреварване на пътно превозно средство на или непосредствено преди пешеходна пътека, където движението не се регулира;

- недаване на предимство на пешеходец на пешеходна пътека или навлизане в нея;

- неспиране на пътното превозно средство при преминаване на пътното платно на лице с увреждания, използващо специален знак, или лице с видима намалена подвижност, за да се пропусне това лице;

- неизпълнение, с цел избягване на контрола на движението, на сигнала на контролно лице, разпореждащо превозното средство да спре;

- неспазване на светлинните сигнали;

- неизпълнение на командите, подадени от лицата, упълномощени да ръководят движението по пътищата и лицата, упълномощени да контролират движението по пътищата;

- превишаване на скоростта с над 70 км/ч;

 - неспазване на знак B-25 или B-26 „Изпреварването забранено“;

- нарушаване на забраната за движение около спуснати бариери или полубариери и навлизане в прелез, ако спускането им е започнало или вдигането им не е приключило;

- нарушаване на забраната за навлизане в прелез от сигнално устройство при червен сигнал, мигащ червен сигнал или два последователно мигащи червени сигнала, или за друго устройство, предаващо тези сигнали;

- нарушаване на забраната за навлизане в прелез, ако няма място за продължаване на движението от другата страна;

- движение по магистрала или скоростен път в посока, обратна на посоката на движение или пътните знаци;

- превозване на повече от две деца в превозно средство в нарушение на правилата за движение;

 - превоз на пътници с превозно средство, което не е предназначено или пригодено за тази цел, или превозващо брой пътници, надвишаващ броя на седалките, посочени в свидетелството за регистрация или произтичащи от конструктивното предназначение на превозното средство, ако броят на пътниците транспортирани неправилно възлиза на 10 души или повече;

- нарушение, в резултат на което деянието е квалифицирано като престъпление по: чл. 173, чл. 174, чл. 177, ал. 1 или ал. 2, чл. 178б, чл. 180а, чл. 244, чл. 355, ал. 1 или ал. 2 от Наказателния кодекс на Полша.

За повече подробности: https://policja.pl/pol/aktualnosci/223024,Juz-od-17-wrzesnia-zmiany-w-przepisach-Prawo-o-ruchu-drogowym-SPOT.html

Наказателни точки за превишена скорост

Новите разпоредби включват по-строги правила за присъждане на наказателни точки за превишена скорост, както следва:

 • водачът получава 1 наказателна точка за превишаване на скоростта до 10 км/ч (преди без точки);
 • водачът получава 2 наказателни точки за превишена скорост от 11 до 15 км/ч;
 • водачът получава 3 наказателни точки за превишена скорост от 16 до 20 км/ч;
 • водачът получава 5 наказателни точки за превишена скорост от 21 до 25 км/ч;
 • водачът получава 7 наказателни точки за превишена скорост от 26 до 30 км/ч;
 • за превишена скорост от 31 до 40 км/ч водачът получава 9 наказателни точки (бяха 6 точки);
 • за превишена скорост от 41 до 50 км/ч водачът получава 11 наказателни точки (бяха 8 точки);
 • водачът получава 13 наказателни точки за превишена скорост от 51 до 60 км/ч;
 • водачът получава 14 наказателни точки за превишена скорост от 61 до 70 км/ч;
 • водачът получава 15 наказателни точки за превишаване на скоростта с над 70 км/ч.

Наказателните точки не се нулират до 2 години.

От 17 септември 2022 г. влезе в сила механизъм, който регулира премахването на наказателни точки за нарушаване на правилата за движение по пътищата в зависимост от уреждането на глобата. Освен това точките ще се изтриват само след 2 години, а не за една година, както досега. Новото е, че този срок ще се брои от датата на плащане на глобата. Вече няма да е възможно да се участва в обучения за намаляване на наказателните точки, организирани от центровете за пътно движение „Voivodship“.

Лимитът на наказателните точки, позволяващ запазване на шофьорска книжка, няма да бъде променян. Все още ще бъде 24 точки.

Нерентабилен рецидив

След 17 септември 2022 г. шофьорите трябва да имат предвид, че повторно нарушение от един и същи вид в рамките на две години ще води до двойна глоба. Размерът на глобите при рецидив на пътя е както следва:

 • за превишаване на скоростта с повече от 30 км/ч глобата е 800 PLN (при рецидив - 1600 PLN);
 • за превишаване на скоростта с над 40 км/ч глобата е 1000 PLN (при рецидив - 2000 PLN);
 • за превишаване на скоростта с над 50 км/ч глобата е 1500 PLN (при рецидив - 3000 PLN);
 • за превишаване на скоростта с над 60 км/ч глобата е 2000 PLN (при рецидив - 4000 PLN);
 • за превишаване на скоростта с над 70 км/ч глобата е 2500 PLN (при рецидив - 5000 PLN).

В допълнение към превишената скорост, новата тарифа предполага, че двойната санкция ще се прилага и в други области на движение, като например:

 • недаване на предимство на пешеходци - за първи път: 1500 PLN/при рецидив: 3000 PLN;
 • нарушение на забраната за изпреварване - за първи път: 1000 PLN/при рецидив: 2000 PLN;
 • изпреварване на прелеза или преди него – за първи път: 1500 PLN/при рецидив: 3000 PLN;
 • липса на предпазливост и причиняване на риск за безопасността на движението по пътищата с последствия като ранен пешеходец, велосипедист и др. - за първи път: 1500 PLN/при рецидив: 3000 PLN;
 • преминаване на превозно средство, спряло, за да даде предимство на пешеходец - за първи път: 1500 PLN/при рецидив: 3000 PLN;
 • навлизане в път при бариери, които са спуснати, изоставени или не са завършили повдигането – за първи път: 2000 PLN/при рецидив: 4000 PLN;
 • влизане в прелез на червен светофар или ако няма място за продължаване на движението от другата страна – за първи път: 2000 PLN/при рецидив: 4000 PLN;
 • управление на моторно превозно средство под въздействието на алкохол или друго подобно вещество - за първи път: 2500 PLN/при рецидив: 5000 PLN.

Полицейският служител може също да отнесе случая до съда, който може да разпореди глоба до 30 000 PLN.

Scroll to top