Новини

10 Октомври 2022

ИНИЦИАТИВА „ПО-ДОБРА ЗАЩИТА НА ПЪТНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРАВА“

На вниманието на заинтересованите страни

 

ИНИЦИАТИВА „ПО-ДОБРА ЗАЩИТА НА ПЪТНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРАВА“

 

Европейската комисия стартира подготовката за оценка на въздействието на инициативата „По-добра защита на пътниците и техните права“. За тази цел в периода 14 септември – 7 декември 2022 г. ще се проведе публична консултация, която е публикувана на следния адрес:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13290-Travel-better-protection-for-passengers-and-their-rights/public-consultation_en. Целта на консултацията е обществеността да сподели своите възгледи относно бъдещето на правата на пътниците, като същата е достъпна на всички официални езици на ЕС.

 

В рамките на тази инициатива Комисията обмисля политически мерки, обхващащи следните аспекти:

  • подобрена финансова защита на пътниците във въздушния транспорт срещу риска от ликвидна криза или несъстоятелност по отношение на възстановяването на разходите за билети и репатрирането на пътниците, в случай на необходимост;
  • възстановяване на разходи на пътниците във въздушния транспорт в случай на резервация чрез посредник на продавача на билети;
  • възстановяване на разходи при анулиране на билет от пътници във въздушния транспорт в случай на голяма криза като пандемия или природно бедствие;
  • права на пътниците при мултимодални пътувания;
  • подобрено прилагане на правата на пътниците във всички видове транспорт.
Scroll to top