Новини

30 Септември 2022

РЕЖИМ ЗА ВЛИЗАНЕ И ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ТУРКМЕНИСТАН НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И ВОДАЧИ

На вниманието на българските автомобилни превозвачи

 

РЕЖИМ ЗА ВЛИЗАНЕ И ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ТУРКМЕНИСТАН НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И ВОДАЧИ

 

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация, предоставена от Агенцията за транспорт и комуникации на Република Туркменистан относно влезли в сила на 7 септември 2022 г. правила за преминаване на чуждестранни товарни автомобили, извършващи международен превоз на товари през границите на Туркменистан.

 

Съгласно постъпилата информация, считано от 7 септември 2022 г. на чуждестранните товарни автомобили заедно с техните водачи се разрешава, както следва:

 

  • вход през ГКПП Международно морско пристанище Туркменбаши (Туркменистан) за транзитно преминаване през територията на Туркменистан по маршрут ГКПП Артък (Туркменистан) – Лютфабад (Иран), ГКПП Сарахс (Туркменистан) - Сарахс (Иран) и ГКПП Фарап (Туркменистан) – Алат (Узбекистан), както и изход по аналогичен обратен маршрут;

 

  • вход през ГКПП Международно морско пристанище Туркменбаши (Туркменистан) за извършване на разтоварване и товарене на територията на Международно морско пристанище Туркменбаши и изход обратно през същия ГКПП;

 

  • вход през следните ГКПП на Република Туркменистан: Алтън Асър, Артък, Сарахс и Фарап за извършване на разтоварване и товарене на/от територията на първия най-близък железопътен товарен склад или гара и изход през съответния ГКПП в обратна посока.

 

Съобщава се също, че от 7 септември 2022 г. се разрешава на туркменските товарни автомобили заедно с техните водачи да излизат от Туркменистан през ГКПП Международно морско пристанище Туркменбаши за извършване на международен автомобилен превоз на товари и да влизат обратно в Туркменистан през посоченото ГКПП.

Scroll to top