Обществено обсъждане

16 Септември 2022

Проект на Методика за изменение и допълнение на Методика за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Мотиви:

С проекта на методика се предвиждат мерки за повишаване на качеството и обективността на провежданите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” практически изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категории ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE, АМ, А1, А2 и А в частта им управление на МПС на учебна площадка.

С цел предоставяне на допълнителна възможност на кандидатите да покажат своите знания и умения по време на практическия изпит за категории АМ, А1, А2 и А в частта за оценяване на практическите изпити, свързана с изпълнението на упражнения за достигане на определена скорост на движение, е предвидено в т. 2.1.9 от методиката елементът да се счита за изпълнен и когато кандидатът е достигнал скорост с до 10% под изискваната при втория опит за изпълнението му.

В частта за оценяване на практическите изпити за категории ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE свързана с изпълнението на упражнение за прикачване на ремарке, се предоставя възможност при движение на автомобила назад членът на изпитната комисия да указва необходимост от промяната на посоката на движение със знаци и друг вид комуникация.

  

Лице за контакт:

Станко Иванов

Директор на дирекция „Водачи на моторни превозни средства“,

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
тел. 02/9308 833,
Е-mail: sivanov@rta.government.bg

 

Дата на откриване:

16.09.2022 г.

Дата на приключване:

17.10.2022 г.

 

Scroll to top