Актуално

08 Септември 2022

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ - ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, КАСАЕЩИ СУХОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ НА СТОКИ

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, КАСАЕЩИ СУХОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ НА СТОКИ

По информация, предоставена от Службата по търговско-икономически въпроси в Мадрид, на 1 август т.г. правителството на Испания прие Кралски декрет-закон, с който се налага задължението цената на транспортните услуги, която трябва да е посочена в писмена форма, да е равна или по-висока от разходите. Неизпълнението предполага санкции в размер на 4 000 евро.

 

Тази нова законова норматива гарантира цената на транспортната услуга да покрива индивидуалните транспортни разходи в случаите, когато се получава най-голямо разминаване между договорената цена и разходите по услугата.

 

Това предполага задължението цената на услугата да бъде отбелязана писмено, както и реалните оперативни разходи по нея. За определяне на тези разходи ще се използва таблицата с партиди разходи, отразена от „наблюдателя“ на разходите за сухопътен транспорт на стоки, изготвена от Министерството на транспорта, мобилността и градския дневен ред.

 

Ясно е посочена необходимостта да има допълнителна товарителница (Carta de porte) за всеки превоз, чиято цена е над 150 евро, която трябва да съдържа конкретна информация, описана в член 10b от новия декрет. Текстът на испански език, касаещ частта относно мерките за сухопътния транспорт можете да намерите тук.

 

Таблиците на цените на оперативни разходи, отразени от Министерството на транспорта, мобилността и градския дневен ред на Испания са налични на интернет страницата на министерството на следния линк: https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/observatorios-del-transporte/observatorios-del-transporte-de-mercancias-por-carretera/observatorios-costes-transporte-mercancias

 

Горепосоченият Кралски декрет-закон трябва да бъде одобрен от Парламента и публикуван в Държавен вестник.

Scroll to top