Новини

05 Август 2022

Покана за финансиране на проекти за изграждане на паркинг зони за тежкотоварни автомобили

Уважаеми колеги,

 

Информираме Ви, че през септември т.г. предстои Европейската комисия да обяви втора покана за финансиране на проекти за изграждане на паркинг зони за тежкотоварни автомобили. Средствата са осигурени по Механизма за свързана Европа и се очаква в средата на септември ЕК да публикува актуалните насоки за кандидатстване.

Мярката дава възможност на транспортни компании и инвеститори да кандидатстват за финансиране от ЕС за изграждането на сигурни и безопасни зони за паркиране по европейската транспортна мрежа.

Финансирането на проектите за България, като кохезионна страна, може да достигне до 85% от стойността на проекта.

Министерството на транспорта и съобщенията получи писмо от ESPORG (European secure parking organization), с което организацията предлага да окаже експертна помощ и съдействие на всички заинтересовани страни. В прикачен файл Ви изпращаме писмото за сведение.

Условията за кандидатстване по първата покана от 2020 г. можете да видите на следния линк: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2020-cef-transport-map-call

Правната рамка на ЕС за изграждането на паркинг зони е достъпна на този адрес: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/parking-areas_en

Информация на английски език

Scroll to top