Актуално

29 Юли 2022

Издадени ADR свидетелства на водач

ИМЕ ФАМИЛИЯ ОБЛАСТ Рег N
КОНСТАНТИН ХАДЖИХРИСТОВ Варна 126435
РОСЕН РАЙЧЕВ Видин 126684
ИВАЙЛО ПЕТРОВ Враца 126353
ЙОВКО КУНОВ Плевен 126093
АПОСТОЛ ВРАЧЕВ Пловдив 126850
ПЕТЪР СТОИЛОВ Пловдив 120329
Scroll to top