Актуално

22 Юли 2022

Писмо от Европейската комисия (ЕК) относно улесняване на свободното движение през летния период и подготовка за есента и зимата, в контекста на пандемията от COVID – 19

Европейската комисия (ЕК) оценява положително удължаването на Регламента за Европейски цифров ковид сертификат (ЦКС) с една допълнителна година, като отчита, че в случай на влошаване не епидемичната обстановка, това би позволило на държавите членки (ДЧ) временно да въведат отново ограниченията за пътуване.

Отправя се благодарност към повечето ДЧ , които се премахнали ограниченията за пътуване в рамките ЕС, включително изискването за пътуващите да притежават ЦКС.

С писмото ЕК уведомява ДЧ за временно преустановяване на цветовата карта за категоризация на ДЧ, в светлината на настоящите развития и намалелия обем тестване в ДЧ. ЕК изразява надежда да се продължат пътуванията в рамките на ЕС без ограничения.

ЕК откроява няколко важни аспекта, свързани с необходимостта ДЧ да останат бдителни и подготвени за потенциално влошаване на ситуацията, които предизвикват безпокойство – ВА.4 и ВА. 5, или за появата на изцяло нови варианти.

Съобразно действащата нормативна уредба, ограничителни мерки следва да се въвеждат, само когато са необходими и пропорционални за защитата на общественото здраве.

Ако въпреки това временното повторно въвеждане на ограничения се сметне за необходимо, гражданите следва да могат да продължат да разчитат на оперативно съвместимите и взаимно приети ЦКС за ваксинация, тест и преболедуване.

Ако една ДЧ реши да въведе отново изискването за притежаване на ЦКС в отговор на значително влошаване на епидемичната ситуация, е важно да се гарантира че всички граждани могат да получат валиден ЦКС.

  • Лица, които наскоро са преболедували SARS–CoV-2, може да не са поискали сертификат за възстановяване, като се има предвид, че притежаването на такива сертификати в последните месеци не беше необходимо. В този случай е важно ДЧ да гарантират, че преболедувалите лица ще могат да получат ЦКС за преболедуване.
  • ДЧ, които обмислят повторно въвеждане на изискването за притежаване на ЦКС, трябва да гарантират наличието на достатъчен и лесно достъпен капацитет за тестване за пътници без валиден ЦКС.

Когато ДЧ сметне за необходимо по изключение да въведе изискване за допълнителен тест и/или изисквания за карантина особено в появата на нов вариант, ЕК подчертава важността да се спазва процедурата за аварийна спирачка, договорена в Препоръка на Съвета № 2022/1071, касаеща мерките по вътрешните граници на Съюза.

С писмото ЕК осведомява също ДЧ, че се очаква ЕЦПЗК да публикува предварително становище, свързано с есенно – зимните стратегии за ваксиниране срещу COVID-19. Управителният борд на HERA работи активно, за да осигури наличността на най – актуалните ваксини и сигурни мерки за медицинско противодействие за есента.

Scroll to top