Актуално

23 Юни 2022

На вниманието на всички кметове на общини, възложители на превози по автобусни линии от Републиканската транспортна схема.

Справка за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от републиканската транспортна схема.

Писмо № 07-00-00-272/22.06.2022 г.

Образец на справка за възлагане.

 

Scroll to top