Актуално

10 Юни 2022

Издадени ADR свидетелства на водач

ИМЕ ФАМИЛИЯ ОБЛАСТ РЕГ №
АЛЕКСАНДЪР ГРАМАТИКОВ Благоевград 113194
ВАЛЕНТИН ВАЛЕОВ Благоевград 113475
ИВАН ИВАНОВ Враца 113498
КРЕМЕН КОЛАРОВ Кърджали 82377
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ Плевен 113090
ПЕТЪР ПЕТКОВ Пловдив 113130
СТЕФАН ДИМИТРОВ Пловдив 113791
НИКОЛАЙ МИНКОВ Русе 113025
ГЕОРГИ РИМПЕВ София 111483
ПЕНЧО ТУРЛАКОВ Стара Загора 113059
СТОЙЧО ПЕЙКОВ Хасково 113001
РЕШАТ РЕДЖЕБ Шумен 113058
Scroll to top