Издадени административни актове

07 Юни 2022

Заповед № РД-01-182/11.05.2022 г. - Калоян Евтимов

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че със заповед № РД-01-182/11.05.2022 г. на изпълнителния директор на агенцията, на основание чл. 56, ал. 1,  т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и във връзка с чл. 154, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, са анулирани изпитните резултати на Калоян Евтимов от проведените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „D“. 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от Наредба № 38, оспорването не спира изпълнението на заповедта.

Scroll to top