COVID-19

14 Април 2022

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи превоз на пътници и товари от, до и през територията на Република Турция

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от посолството на Република Турция в София, относно наложените правила  за влизане и напускане на турски и чуждестранни водачи на територията на Република Турция, както и транзитно им преминаване през територията на страната до трети страни в обхвата на международния транспорт във връзка с епидемията от Covid-19.

Считано от 23 март 2022 г. по силата на издадена заповед от Главна дирекция „Областна администарция“ към Министерство на вътрешните работи на Република Турция се отменят правилата за дезинфекция на товарните автомобили.

Scroll to top