Актуално

07 Април 2022

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи международен превоз на хуманитарна помощ до Украйна транзит през територията на Румъния

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ДО УКРАЙНА ТРАНЗИТ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РУМЪНИЯ

 

Съгласно постъпила информация от Посолството на Република България в Румъния  относно предоставяне на хуманитарна помощ на Украйна, Ви информираме за създадената от румънските власти организация, условия и възможности за съдействие  при транзитно преминаване през румънска територия.

 

Следва да се отбележат реквизитите, които трябва да бъдат включени в искането за транзит, за минимизиране на възможни забавяния при преминаване през румънските ГКПП:

  • ГКПП, през което ще се влезе в Румъния, дата и ориентировъчен час на влизане;
  • маршрут, който ще се следва в Румъния;
  • ГКПП, през което ще се излезе от Румъния;
  • брой, модел и рег. № на превозните средства, които превозват помощта;
  • имена, номер на документ за пътуване на водача/-ите, телефон за контакт за спешни случаи;
  • описание на предоставяните помощи и документи, необходими за митническото оформяне на транзита.

 

Посолството на Република България в Румъния обръща внимание за своевременното предоставяне на посочените данни за евентуални конвои с хуманитарна помощ от България за Украйна, с цел изготвяне на искания за съдействие от Министерство на външните работи на Румъния за преминаването им през страната.

Scroll to top