Новини

14 Март 2022

Заплащане на глоби за пътни нарушения и за незаплатени такси за магистрали и мостове - Турция

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи превоз на пътници и товари от, до и през територията на Република Турция

Съгласно предоставена от Посолството на Република Турция в София в предварителен порядък информация, считано от утре, 15 март 2022 г., заплащането на глоби за пътни нарушения и за незаплатени такси за магистрали и мостове ще може да се извършва на ГКПП при напускане на Турция единствено на POS терминал. Автомобилните превозвачи няма да могат да напускат Турция без да са заплатили глобите си.

Scroll to top