COVID-19

07 Март 2022

Информация от Европейската комисия относно предоставени изключения от прилагането на правилата относно времето за управление и периодите на почивка на водачите

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ И ВОДАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ

Информация от Европейската комисия относно предоставени изключения от прилагането на правилата относно времето за управление и периодите на почивка на водачите 

Във връзка с пандемията от Covid-19, както и кризисната ситуация, свързана с военната агресия на Русия срещу Украйна, с цел осигуряване на непрекъснатостта на движението на пътници и стоки, някои държави-членки на ЕС и трети страни нотифицираха Европейската комисия относно предоставянето на временни изключения от прилагането на разпоредбите относно времето за управление и периодите на почивка на водачите съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 561/2006 или други еквивалентни разпоредби.

Актуална информация относно предоставените от ЕК временни изключения се публикува своевременно на интернет страницата на Комисията на адрес:
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/social-provisions/driving-time-and-rest-periods_en

Във връзка с горното, апелираме за периодичен преглед на публикуваната от ЕК информация.

Scroll to top