Работа при нас

16 Февруари 2022

Kонкурс за държавен служител в отдел „Международна дейност и разрешителни“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“

ПРЕКРАТЕНА

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Международна дейност и разрешителни“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


07.03.2022 г.

Информация за прекратяване на конкурс за длъжността началник на отдел „Международна дейност и разрешителни“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 (една) щатнa бройкa в Изпълнителна агенция  „Автомобилна администрация“:

Със Заповед № РД-01-97/04.03.2022 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ конкурсната процедура за длъжността началник на отдел „Международна дейност и разрешителни“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 (една) щатнa бройкa е прекратена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители, съгласно който след изтичане на срока за подаване на документите не е постъпило нито едно заявление.

 

 

Scroll to top