Работа при нас

16 Февруари 2022

Kонкурс за държавен служител в отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“

Прекратена

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:
-  отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 щатна бройка

Вижте цялата информация тук


07.03.2022 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността началник на отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 (една) щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


31.03.2022 г.

Информация за прекратяване на конкурс за длъжността началник на отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 (една) щатнa бройкa в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:

Със Заповед № РД-01-131/31.03.2022 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ конкурсната процедура за длъжността началник на отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 (една) щатнa бройкa е прекратена на основание чл. 10д, ал. 3 от Закона за държавния служител, чл. 46, ал. 1 и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Scroll to top