Актуално

27 Януари 2022

На вниманието на българските автобусни превозвачи, извършващи превоз на пътници до Конфедерация Швейцария

Корекция на изискванията и системата за тестване при влизане на територията на Швейцария считано от 22 януари 2022 г., отнасящи се до международния превоз на пътници

Съгласно влезли в сила от 22 януари 2022 г., 00:00 ч. нови разпоредби във връзка с борбата с пандемията COVID-19, за всички пътници, пътуващи с международни автобусни линии до Швейцария, важи „правилото 3 G“, т.е. ваксинираните и преболедували пътници вече не трябва да представят отрицателен тест за Sars-CoV-2 при качване в автобуса. За неваксинираните пътници продължава да е в сила задължението за представяне на отрицателен тест за Sars-CoV-2. Продължава да е в сила задължението пътниците да попълват преди влизане на швейцарска територия швейцарския PLF формуляр (https://swissplf.admin.ch/home).
Допълнителна информация може да намерите в приложените брошури, изготвени на немски, английски и френски език.

Scroll to top