COVID-19

07 Февруари 2022

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи международен превоз на товари от/до Италия

Информираме Ви, че в  ИА „Автомобилна администрация“ е постъпила информация относно изискванията за COVID сертификати на територията на Италия за водачите на товарни автомобили.

В страната  няма промени, които засягат водачите  на товарни автомобили.
Същите  все още са задължени  преди да влязат в Италия да попълват формуляр dPLF (Европейски формуляр за дигитален локатор на пътници) , който се намира на интернет страницата https://app.euplf.eu/#/

Scroll to top