Актуално

28 Януари 2020

На основание чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна...

На основание чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-254 от 27.01.2020 г., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. ПЕРНИК на основание чл. 107, чл.106а, ал.1, т. 6, б.”в” ,във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача “МАНОЛОВ И МИЛАНОВ” ЕООД, притежаващ лиценз № 12820 за извършване на обществен международен превоз на товар, е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товар. Заповедта подлежи на оспорване пред изпълнителния директор на ИА “Автомобилна администрация” или пред Административен съд гр. Перник в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top