Актуално

08 Януари 2021

08.01.2021 г. Важно!!! На вниманието на автобусните превозвачи Уважаеми госпожи и господа,Уведомяваме...

08.01.2021 г.

Важно!!!

На вниманието на автобусните превозвачи

Уважаеми госпожи и господа,
Уведомяваме Ви, че цялата налична информация, свързана с мярката за финансова подкрепа на автобусните превозвачи, е достъпна на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в секция „Актуална информация за COVID-19“.
Ръководството за изпълнение на сключени договори с крайните получатели на безвъзмездна финансова помощ по мярката за финансова подкрепа на автобусните превозвачи № BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, вкл. инструкция относно електронното отчитане на договорите и приложенията към тях, както и отговори по постъпилите въпроси за тяхното прилагане, могат бъдат намерени на следния адрес:
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/276/rukovodstvo-za-izpulnenie-na-dogovori-za-bezvuzmezdna-finansova-pomosht-ot-avtobusnite-prevozvachi

Въпроси може да изпращате на електронна поща: mail@mtitc.government.bg

Scroll to top