Новини

14 Януари 2021

14.01.2021 г. На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2021...

14.01.2021 г.

На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2021 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-420/24.11.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на общо 29 броя годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, от които 26 броя за Евро 6 и 3 броя за Евро 5, както и 16 броя краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г, които са разпределени, но не са заплатени и получени от превозвачите. До участие ще бъдат допуснати превозвачи, кандидатствали  и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок до 14 дни след публикуване на съобщението, считано от 14.01.2020 г.

Scroll to top