Новини

19 Март 2021

19.03.2021 г. На вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз...

19.03.2021 г.

На вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари:

Относно: Въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на страната, Ви уведомявам за следното:

  1. Да бъде създадена организация за стриктно спазване и изпълнение на мерките посочени в Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и за преустановяване на присъствените групови занятия.
  2. Считано от 22.03.2021 г. до срока на действие на заповедта ще бъдат въведени ограничения в информационната система, по отношение на стартирането на курсове за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, стартирането на курсове за обучение на водачи на моторно превозно средство за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, както и стартирането на курсове за обучение за придобиване на начална квалификация и периодично обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари.

Обръщам внимание, че нарушението или неизпълнението на въведените със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки подлежи на административнонаказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.
Предвид изложеното, Ви уведомявам, че срокът и обхвата на мерките могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Scroll to top