Актуално

12 Май 2021

12.05.2021 г. ШЕСТА СЕДМИЦА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТАПОД НАДСЛОВ  „УЛИЦИ ЗА...

12.05.2021 г.

ШЕСТА СЕДМИЦА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ПОД НАДСЛОВ  „УЛИЦИ ЗА ЖИВОТ“

ИНИЦИАТИВА
на Организация на обединените нации (ООН) и Световната здравна организация (СЗО)

От 17 до 23 май 2021 ще се проведе Шестата седмица за безопасност на движение по пътищата обявена от ООН. В тази седмицa ще се призоват държавните и общински структури да предприемат нормативни действия за ограничаване на скоростните режими в жилищни райони, където в по-голяма степен има смесване на движението между автомобили, велосипедисти и пешеходци. Посланието на Седмицата е да се създадат нискоскоростни улици в градовете по света с ограничение на скоростта 30 км/ч, където хората живеят, работят и играят.
Улиците с ниска скорост създават градове, които са не само безопасни, но и здрави, зелени и подходящи за живеене.
Целите на Седмицата са да се съберат ангажименти за политиката на национално и местно ниво, за да се осигурят ограничения на скоростта и зони от 30 км / ч в градските райони; генериране на местна подкрепа за такива мерки с ниска скорост; и изграждане на инерция към стартирането на Глобалния план за Десетилетието на действие за пътна безопасност 2021-2030 в края на 2021 г. и на срещата на високо равнище на Общото събрание на ООН през 2022 г. Партньори от цял свят са поканени да се присъединят към кампанията # Love30 за изграждане на #StreetsforLife.
В тази връзка и като подкрепа на инициативата на ООН, ръководството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се обръща към своите служители, партньори и клиенти да се присъединят към посланието, като в периода на кампанията намалят скоростта на управляваните от тях превозни средства с 10 км/ч.

Scroll to top