Актуално

20 Май 2021

20.05.2021 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Ви уведомява, че за намаляване на...

20.05.2021 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Ви уведомява, че за намаляване на административната тежест на гражданите и бизнеса е реализирана възможност за заявяване на административни услуги по електронен път с електронен подпис в следните режими и направления:

 • лицензи за обществен превоз на пътници или товари на територията на Р. България;
 • лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници или товари;
 • разрешителни за превоз на пътници;
 • разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;
 • разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
 • удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача;
 • разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари;
 • удостоверение за регистрация за извършване на първо и второ психологическо изследване;
 • явяване на изпити за придобиване на удостоверения за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност за превоз на пътници/товари на територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници/товари.

Изградена е електронна система за подаване на заявления чрез електронен подпис или международен паспорт и свързаност в реално време с регистри на МВР, ГРАО и ИААА за служебно събиране на данни за издаване на:

 • карта за квалификация на водач
 • карта за дигитален тахограф на водач
 • свидетелство за превоз на опасни товари на водач

Формите за заявяване на административните услуги по електронен път може да намерите на интернет страницата на агенцията в Рубрика „Административно обслужване“,  чрез бърз достъп от банер „Електронни услуги“ или на адрес: https://rta.government.bg/index.php?page=administrativni-uslugi

Scroll to top