Новини

26 Май 2021

26.05.2021 г. ВАЖНО!!!НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ...

26.05.2021 г.

ВАЖНО!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от посолството на Р България в Стокхолм относно приета от шведското правителство на 28 април 2021 г. Наредба № 310/2021, с която в законодателството на Швеция се транспонират разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/1054 от 15 юли 2020 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи.

В приложение към Наредбата на шведското правителство, която влиза в сила от 24 май 2021 г., са определени размерите на глобите, налагани за нарушения на цитираното европейско законодателство.

Текстът (на шведски език) на Наредба № 310/2021 на шведското правителство от 28 април 2021 г. можете да намерите тук.

Неофициален превод на български език на Наредба № 310/2021 на шведското правителство от 28 април 2021 г. можете да намерите тук.

Scroll to top