Новини

29 Юни 2021

29.06.2021 г. Важно!На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на...

29.06.2021 г.

Важно!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до Република Сърбия

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява българските превозвачи, че съгласно постигната договореност със сръбската страна, срокът на пилотния проект, предвиждащ превозите на товари за/от трети страни да се извършват без разрешителни се удължава с една (1) година – от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г., включително.

Горната договореност за удължаване на срока с една година беше постигната по кореспондентен път с оглед наближаващия край на срока на пилотния проект, договорен на заседанието на Смесената българско-сръбска комисия по международен автомобилен транспорт от 3 декември 2019 г., гр. Белград, и поради невъзможността за адекватен анализ и оценка на въздействието на разрешителния режим, прилаган по време на пилотния проект поради ситуацията, породена от пандемията от COVID-19.

Scroll to top