Новини

19 Юли 2021

19.07.2021 г. Важно! ! !НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ...

19.07.2021 г.

Важно! ! !
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

 

В ИА „Автомобилна администрация“ постъпи информация от ГД „Мобилност и транспорт“ на ЕК относно предоставени от Германските власти временни изключения от правилата за времето на управление и почивка на водачите съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006.

Изключенията ще се прилагат до 1 август 2021 г. включително за всички водачи, извършващи автомобилни превози на товари в Германия. Същите са оправдани от изключителните обстоятелства и са с цел справяне с последиците от тежките метеорологични условия в Германия.
 
През календарната седмица се допускат следните изключения:

1. Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 561/2006, дневното време за управление може да бъде удължено до максимум 10 часа не повече от пет пъти седмично.
2. Чрез дерогация от член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006, седмичното време на управление не трябва да надвишава 59 часа. Член 6, параграф 3 остава без промяна.
3. Чрез дерогация от член 8, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 561/2006, водачът може да ползва две последователни намалени седмични почивки, при условие че ползва 4 седмични почивки през тези 4 последователни седмици, от които поне две са нормални седмични почивки. Всяко намаление на седмичната почивка се компенсира с равностоен период на почивка, ползван без прекъсване преди края на третата седмица след въпросната седмица. Ако са ползвани последователно две намалени седмични почивки, следващият период на почивка се ползва преди следващата седмична почивка като компенсация за тези две намалени седмични почивки.

Изключенията могат да се прилагат само при условие че не застрашават пътната безопасност. По-специално, преди да започне пътуването, трябва да се провери дали водачът е в състояние да извърши превоза.

Горната информация предстои да бъде публикувана на страницата на ЕК на адрес: https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/temporary-relaxation-drivers.pdf  

Scroll to top