Новини

10 Септември 2021

На вниманието на българските автомобилни превозвачи

Уведомяваме Ви, че турските разрешителни за автомобилен превоз на товари от вида празен/пълен от квотата за  2021 г. са пред изчерпване. С оглед намаляващия брой разрешителни Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ призовава превозвачите да ограничат поемането на товари изискващи такъв вид разрешителни и да следят наличностите в резервационната система. По реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари, след изчерпване на наличностите на ГКПП разрешителни от този вид ще се предоставят за обратен товар единствено на превозвачи, които в правата посока са до Грузия, Армения, Азербайджан. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България е изпратило писмо до Министерство на транспорта и инфраструктурата на Република Турция за предоставяне на допълнителен брой турски разрешителни от този  вид.  При получаването им ще бъдете своевременно уведомени на интернет страницата на агенцията и в резервационната система.

Scroll to top