Новини

19 Октомври 2021

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международен автомобилен превоз на товари от/до и през територията на Обединеното Кралство

Отлагане на поетапното въвеждане на пълен митнически режим върху вноса на стоки от ЕС в Обединеното кралство

Съгласно постъпила в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация от посолството на Р България в Лондон,  британското правителство удължи преходните периоди за поетапно въвеждане на пълен митнически контрол върху вноса на стоки от ЕС, някои от които приключиха на 30 септември 2021 г. Обявените промени касаят основно митническия режим при внос на хранителни стоки, подлежащи на санитарен и фитосанитарен контрол, както следва:

  • Изискването за предварителна нотификация при внос на хранителни стоки, подлежащи на санитарен и фитосанитарен контрол,  ще влезе в сила на 1 януари 2022 г. вместо на 1 октомври 2021 г.;
  • Прилагането на новите изисквания за предоставяне на експортни здравни удостоверения (Export Health Certificates) при износ на храни и напитки към ЕС се отлага от 1 октомври 2021 г. за 1 юли 2022 г.;
  • Изискванията за предоставяне на фитосанитарни удостоверения и осъществяването на физическите проверки на границата на стоки, подлежащи на санитарен и фитосанитарен контрол, които следваше да бъдат въведени на 1 януари 2022 г., се отлагат с шест месеца за 1 юли 2022 г.;
  • Влизането в сила на изискването за представяне на декларации за сигурност и безопасност при внос на стоки също се отлага с шест месеца за 1 юли 2022 г.;
  • Остават в сила намеренията за въвеждане от 1 януари 2022 г. на пълен митнически контрол, декларации и проверки при вноса на стоки освен горепосочените изключения.

Също така правителството на Обединеното кралство предвижда цялостен преглед на европейските регулации, наследени от членството на Обединеното кралство  в ЕС (т.нар. Retained EU Law), и премахване на „специалния статут“ на правото на ЕС в британското законодателство над местно приети преди 01.01.2021 г. закони.

Планира се предприемане на действия за въвеждане на дигитална форма на официални документи на хартия (дигитални шофьорски книжки, изпитни удостоверения, технически прегледи на моторни превозни средства и др.)

Scroll to top