Новини

25 Октомври 2021

На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2021 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 12 от Заповед № РД-08-420/24.11.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределени на  върнати годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. До участие ще бъдат допуснати  превозвачи, кандидатствали  и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да  подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок от 25.10.2021 г. до 17.30 часа на 07.11.2021 г.  

Scroll to top