Новини

17 Ноември 2021

Заповед РД-08-475/16.11.2021 г. за изменение на Заповед РД-08-433/09.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Заповед РД-08-475/16.11.2021 г. за изменение на Заповед РД-08-433/09.11.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията  за определяне на реда и условията за разпределението, използването и контрола по използването на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за международен превоз на товари по шосе за 2022 г.

Вижте цялата информация тук

Scroll to top