Новини

29 Ноември 2021

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи международен превоз на товари от/до и през територията на Обединеното Кралство

В допълнение на публикуваната на 07.10.2021 г. и на 19.10.2021 г. информация по темата предоставяме на Вашето внимание новите митнически правила за придвижване на стоки между Европейския съюз (ЕС) и Обединеното кралство (ОК) в сила от 1 януари 2022 г.
1. Oт 1 януари 2022 г. ще бъде прилаган пълен митнически контрол на всички стоки, които се :
• изнасят от ЕС в ОК ;
• внасят в ЕС от ОК ;
• компаниите вече няма да могат да отлагат изготвянето на вносни декларации за стоките, които внасят в ОК от ЕС. Ако се придвижват стоки през британски пристанища, които използват “Услугата за превоз на стоки с превозни средства” (Goods Vehicle Movement Service - GVMS), за да се освободят стоките от митнически контрол, трябва да се изготвят  вносни декларации, преди  качване на ферибот в ЕС;
• всички гранични пунктове на ОК ще започнат да упражняват контрол върху вноса и износа на стоки. Няма да може да се преминава през пристанищата, освен ако стоките, които се транспортират, не са освободени от митнически контрол на пристанището, или не бъдете насочени към друг пункт на сухоземна граница (Inland Border Facility - IBF) за съответната проверка;
• ако възнамерявате да транспортирате стоки чрез пристанища, които използват GVMS след 1 януари 2022 г, трябва да се регистрирате за GVMS сега. Ако не сте регистрирани, няма да можете да се качите на ферибот и да пресечете границата между ЕС и ОК.

Вижте кои пристанища използват GVMS:
https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008

• пристанищата, които използват GVMS, ще изискват предварително подадени декларации, обвързани с уникален референтен номер, наречен Справка за движение на стоки (Goods Movement Reference - GMR). Ще трябва да представите валиден GMR на преносвача при чекиране. GMR може да бъде създаден от водача, който придвижва стоките, както и от мениджъра на превозвача, митническия агент на търговеца или спедитора. Трябва да създадете само един GMR за всяко превозно средство.

Вижте как да получите GMR:
https://www.gov.uk/guidance/get-a-goods-movement-reference?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
• възможно е водачите, които придвижват стоки през Тунела под Ла Манша (Евротунел), Пристанищата Доувър или Холихед, да трябва да закарат стоките си за митническа проверка на пункт на сухоземна граница (IBF), преди да отпътуват от, или когато пристигнат в ОК. Водачите трябва да проверят своята Справка за движение на стоки (GMR), за да разберат дали е необходима проверка на стоките им. Те могат да проверят своята GMR през смарт телефон с достъп до интернет, или да получат съобщение от техния мениджър по телефона.

Информация  за транспортирането  на стоки през пристанища, които използват GVMS:
https://www.gov.uk/guidance/check-how-to-move-goods-through-ports-that-use-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
2. Регистриране за „Услугата за превоз на стоки с превозни средства“ (Goods Vehicle Movement Service - GVMS)
Ако сте превозвач, който ще транспортира стоки през пристанища на ОК, които използват GVMS след 1 януари 2022 г, трябва да се регистрирате за GVMS сега. От 1 януари, ако не сте регистрирани, няма да можете:
• да се качите на ферибот;
• да преминете през границата между ЕС и ОК и да освободите стоките си от митнически контрол.
Трябва да се регистрирате за GVMS, ако сте:
• независим водач, който транспортира стоки и сам изготвя своите митнически документи;
• компания подизпълнител, която транспортира стоки от името на друг бизнес;
• логистична компания, наета да превозва стоки и да изпълнява митнически процедури от името на друг бизнес, или голяма търговска компания, която пренася и декларира собствените си стоки ;
Преди да се регистрирате, трябва да получите:
• Британски Регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI), и профил в портала  „Government Gateway“.
3. Напомняме и за новите гранични правила на ОК от 1 ви октомври 2021 г.
Ако сте превозвач, който придвижва стоки между ОК и ЕС, от 1 октомври 2021 г, трябва да:
• предоставите на британската митница информация за безопасността и сигурността на всички стоки, които внасяте в ЕС от ОК. За повечето стоки вече се изисква пълна износна декларация, която съдържа информация за безопасността и сигурността на стоките. Ако стоките, които транспортирате, не изискват износна декларация, или ако транспортирате празни палети, превозни средства или контейнери (включително рециклируеми опаковки, като стелажи, клетки на ролки и т.н.) по транспортен договор, ще трябва да подадете отделна декларация “Обобщение на износа” (Exit Summary declaration - EXS). Ако не сте подали информация за безопасността и сигурността на стоката, може да бъдете забавени на границата или спрени.
Информация за  EXS декларация може да видите на :
https://www.gov.uk/guidance/find-out-when-to-make-an-exit-summary-declaration?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
• имате валиден паспорт (ако сте гражданин на ЕС, Европейската икономическа зона или швейцарски гражданин), за да пътувате до ОК. Личните карти вече няма да бъдат приемани като валиден документ за пътуване и няма да можете да ги използвате, за да влизате в ОК. Ако нямате паспорт, може да Bи бъде отказано влизане в ОК.
За повече информация и изключения от изискванията:
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
4.     Къде да получите повече информация ?
Ако се нуждаете от повече информация за новите изисквания, можете да:
• говорите със съветник, като използвате  функцията за разговор на живо на страницата за превозвачите на правителството на ОК:
https://transport-goods-to-and-from-eu.dft.gov.uk/  Услугата за разговор на живо се предлага на пет езика: английски, румънски, полски, български и унгарски.
прочетете „Наръчника на превозвача“ (наличен и на български език https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-hauliers.bg), който съдържа най-актуалните насоки, за да транспортирате стоки между ОК и ЕС .
Ако не сте имали възможност да се включите в онлайн семинарите за новите правила за движение на стоки, може да намерите запис на събитията както следва:
• „Технически насоки за движение на стоки през малките проливи – от ЕС към ОК след 1 януари 2022 г.“ (Short Straits Technical Webinar - Freight from EU - GB from 01 January 2022)  – записът е наличен  на :
https://www.youtube.com/watch?v=F-wjGzQKi3w.
• ,,Новите правила за движение на стоки между ОК и ЕС“ (Moving goods from EU to GB - Central Europe Industry Day) – записът е наличен на :
https://www.youtube.com/watch?v=5Y5VTM0kUlY.

Scroll to top