Новини

06 Декември 2021

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи международен превоз на товари от/до Обединеното Кралство

Във връзка с новите изисквания към превозвачите, които превозват стоки между Европейския съюз (ЕС) и Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс) след 1 януари 2022 г., предоставяме на Вашето внимание следната информация:

1.    Как да се регистрирате за “Услуга за превоз на стоки с превозни средства (GVMS)” (Goods Vehicle Movement Service)

От 1 януари 2022 г, ако превозвате стоки през пристанище на Обединеното кралство (ОК), което използва системата GVMS, трябва да сте регистрирани за тази услуга. В противен случай няма да можете да преминете границата и да освободите стоките си от митнически контрол.

Трябва да се регистрирате за GVMS, без значение дали сте независим водач, подизпълнител, който превозва стоки на други фирми, логистичен бизнес или голяма търговска компания, която сама осъществява транспортната си дейност.

Преди да се регистрирате, трябва да имате:

Регистрирайте се за услугата GVMS за да избегнете забавяния на границата.

Повече информация и указания стъпка по стъпка относно регистрацията в GVMS са налични в следния видеоматериал: Регистрация в GVMS за европейски превозвачи
                 
2.    Необходими документи за преминаване на границата между ЕС и ОК след 1 януари 2022 г.

Преди да пристигнат на границата, всички водачи и превозвачи трябва да се уверят, че разполагат с правилните документи. Това включва личен документ за самоличност, документите на превозното средство, митнически декларации и други. В противен случай, те може да бъдат спрени или върнати на границата.

Запознайте се със списъка с необходими документи. Освен тях, ще Ви бъде необходима и Вашата Справка за движение на стоки (Goods Movement Reference - GMR).

GMR е уникален референтен номер, който свързва предварително подадени справки, например Референтен номер за движение (Movement Reference Numbers - MRN) или британски EORI номер за Вписване в отчетността на декларатора (Entry in Declarant’s Record - EIDR). За всяко превозно средство може да бъде създаван само един референтен номер.

GMR може да бъде създаден от водача, който превозва стоките, както и от превозвача, митническия агент на търговеца или спедитора. Преди да тръгне към ОК, водачът трябва да разполага с референтен номер GMR, ако не го е създал лично, както и с телефонен номер на транспортната или спедиторска фирма, в случай, че е необходима допълнителна информация. 
Вижте как да получите GMR.      
                       
3.    Кога да посетите пункт на сухоземна граница(Inland Border Facility - IBF) и да използвате своята Справка за движение на стоки (GMR)

От 1 януари 2022 г. може да се изиска превозвачите да представят стоките, които превозват за митническа проверка на пункт на сухоземна граница (IBF) преди да отпътуват от или да пристигнат във Великобритания.

Използвайте онлайн услугата на британското правителство и проверете дали трябва да се явите на инспекция (налична на български език).

Може да проверите статута на стоките - “освободени“ или „задържани” - чрез услугата GVMS. За целта, водачите могат да направят проверка чрез смарт телефон с достъп до интернет или техният ръководител да им изпрати тази информация по друг начин. Ако е необходима инспекция, водачът трябва незабавно да отиде на пункт на сухоземна граница.

За да проверите статута на стоките си чрез услугата „Проверете дали трябва да се явите на инспекция“, не е необходима регистрация в GVMS, но ще ви трябва GMR.  
                   
 4. Къде да получите повече информация

Ако Ви е необходима повече информация относно новите изисквания, можете да:

Scroll to top