Новини

09 Февруари 2022

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи международен превоз на пътници и товари от/до и през територията на Словашката република

През миналата година са предадени за ползване повечето участъци на магистрала D4 (обхват на Братислава) и R7 Братислава-Холице (-Дунайска Стреда). Одобрената промяна в плащането  за магистралите с тол такси образува безплатен коридор в участъка кръстовище D4D2 Братислава, Яровце - Лужни мост - кръстовище D4/R7 Братислава, юг – кръстовище R7/D1 Братислава, Ниви - магистрала D1 в посока Жилина, с цел основно да се насочи транзитният трафик в посока Австрия/Унгария – Жилина и в обратна посока по магистрала D4 и новия  мост на р. Дунав. Целта е да се намали делът на транзитния трафик на магистралния участък кръстовище D1/D2 Братислава, Печня – кръстовище D1/R7 Братислава, Ниви, включително на Пристанищния мост на р. Дунав, за който по новому ще се плаща и с това ще се понижи отрицателното въздействие в урбанизираната част на Братислава. След доизграждането на кръстовището  D1D4 (предполага се, че това ще стане през 2024 г.), транзитният коридор ще бъде насочен така, че напълно  да използва цялото трасе D4 до кръстосването му с магистрала D1, което е в строеж.

Същевременно с въвеждането на такси за ползването на участъка D2 Братислава, Ламач -Братислава, Ниви, настъпва плащане за цялата магистрала D2 Чехия-Кути-Унгария, която е най-важният транзитен коридор. Засегнатите участъци са изобразени на  приложената схема на магистралната мрежа в регион Братислава.

Посочените промени са в съответствие с прилагането на принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“ и позволяват по-добър мениджмънт на транзитния трафик в региона.

Промените, които влизат в сила на 01.03.2022 г. са посочени в Наредба на Министерството на транспорта и строителството на Словашката Република  № 228/2020 ДВ, с която се определят участъците на магистралите, първокласните пътища и второкласните пътища със заплащане на тол такса, в съответствие с Наредба  № 524/2021 ДВ (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/228/20220301.html).

Информация за таксите за превозните средства над 3,5 т. в Словакия е достъпна на www.emyto.sk.

Scroll to top