Списък на определените и нотифицирани технически служби по Директива 2002/24/ЕО

Списък на определените и нотифицирани технически служби по Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства

1. „Технотест“ АД Направление „Изпитвания“
Адрес: ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 10, 1528 гр. София, България, тел.: 02/973 91 82
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба:е34*168/2013-05 от 9 март 2018 г. валидно до 9 март 2021 г.
Категория на техническата служба:A
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

А3

Процедури на изпитване, свързани с шума

Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014, приложение IX, допълнение 1, точки 2.1 и 2.2

А

Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014, приложение IX, допълнение 2, точки 2.1 и 2.2

А

Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014, приложение IX, допълнение 3, точки 2.1, 2.2 и 2.3

А

Б1

Устройства за звуков сигнал

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение II

А

Б2

Спирачки, включително антиблокиращи спирачни системи и комбинирани спирачни системи

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение III

А

Б5

Предни и задни защитни конструкции

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение VI

А

Б7

Органи за управление, задействани от водача, включително идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение VIII

А

Б8

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация, включително устройства за автоматично включване/изключване на светлините

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение IX

А

Б9

Видимост назад

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение X

А

Б11

Закрепване на обезопасителните колани и обезопасителни колани

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение XII, част 2

А

Б12

Места за сядане (седалки тип седло и седалки)

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение XIII, точка 1

А

Б14

Монтиране на гуми

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение XV

А

Б15

Табелка за максималната скорост на превозното средство и място на табелката в превозното средство

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, приложение XVI

А

В4

Теглително-прикачни устройства и закрепващи устройства

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, приложение V, точки 3 и 4

А

В7

Външни изпъкнали части

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, приложение VIII

А

В10

Маси и размери

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, приложение XI

А

В12

Дръжки и степенки за пътниците

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, приложение XIII

А

В13

Място за монтиране на регистрационна табела

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, приложение XIV

А

В15

Стойки

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, приложение XVI

А

 

Задължителна табела и маркировка за ЕС одобряване на типа

Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014, приложение V

А

2. DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH
Адрес: Senftenberger Straße 30, 01998 Klettwitz, Germany
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*168/2013-01 от 6 август 2018 г. валидно до 6 август 2021 г.
Категория на техническата служба:A, B и D
Представител на техническата служба в България: „Декра Аутомотив“ ООД, 1373 гр. София, ул. „Суходолска“ № 102, тел. 02/826 34 47
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Регламент (ЕС) № 168/2013

A, D

А1

Процедури за изпитване за екологичните характеристики във връзка с емисиите от отработени газове, емисиите от изпаряване, емисиите на парникови газове и разхода на гориво, посочване на горивото

Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложения II до VIII и X)

А, B, D

А3

Процедури на изпитване, свързани с шума

Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IX)

A, B, D

Б1

Устройства за звуков сигнал

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение II)

A, B, D

Б2

Спирачки, включително антиблокиращи спирачни системи и комбинирани спирачни системи

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение III)

A, B, D

Б3

Електрическа безопасност

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IV)

А, B, D

Б5

Предни и задни защитни конструкции

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VI)

A, B, D

Б6

Стъкла, чистачки и устройства за измиване на предното стъкло, устройства за размразяване на стъклата и против изпотяване на стъклата

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VII, части 1, 2 и 3)

A, B, D

Б7

Органи за управление, задействани от водача, включително идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VIII, точки 1.1 и 1.2)

A, B, D

Б8

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация, включително устройства за автоматично включване/изключване на светлините

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IX)

A, B, D

Б9

Видимост назад

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение Х)

A, B, D

Б10

Защитна конструкция при преобръщане

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XI)

A, B, D

Б11

Закрепване на обезопасителните колани и обезопасителни колани

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XII, части 1, 2 и 3)

А, B, D

Б12

Места за сядане (седалки тип седло и седалки)

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XIII)

А, B, D

Б13

Управляемост, поведение в завой и направляемост

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XIV)

A, B, D

Б14

Монтиране на гуми

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XV)

A, B, D

Б15

Табелка за максималната скорост на превозното средство и място на табелката в превозното средство

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVI)

A, B, D

Б16

Защита на пътниците в превозното средство, включително вътрешно оборудване, облегалки за глава, врати на превозното средство

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVII, части 1 и 2)

А, B, D

Б17

Проектно ограничение на скоростта на превозното средство

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVIII)

A, B, D

В1

Мерки за предотвратяване на неразрешеното изменение на силовото предаване

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение II)

A, B, D

В4

Теглително-прикачни устройства и закрепващи устройства

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение V)

А, B, D

В5

Устройства за предотвратяване на неразрешеното използване

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VI)

A, B, D

В6

Електромагнитна съвместимост

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VII)

А, B, D

В7

Външни изпъкнали части

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VIII)

A, B, D

В8

Резервоар за гориво

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IX, с изключение на точка 3.7)

A, B, D

В9

Товарни платформи

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение X)

A, B, D

В10

Маси и размери

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XI)

A, B, D

В11

Система за бордова диагностика

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XII)

A, B, D

В12

Дръжки и степенки за пътниците

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XIII)

A, B, D

В13

Място за монтиране на регистрационна табела

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XIV)

A, B, D

В15

Стойки

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVI)

A, B, D

3. Tüv Nord Mobilität & Co. KG IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Адрес: Schönscheidtstraße 28, 45307 Essen, Germany
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба: е34*168/2013-02 от 23 юли 2018 г. валидно до 23 юли 2021 г.
Категория на техническата служба: A, B и D
Представител на техническата служба в България: Тюф Норд Мобилитет ГмбХ и Ко. Кг - София, 1113 гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 16, бл. 155, ет. 2, офис 4, тел.: 0892 264 522, 0894 416 902
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Регламент (ЕС) № 168/2013

A, D

4. GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Адрес: Vor dem Lauch 25, 70567 Stuttgart, Germany
Номер и валидност на удостоверението за определяне на техническа служба:е34*168/2013-04 от 15 януари 2018 г. валидно до 15 януари 2021 г.
Категория на техническата служба:A, B и D
Представител на техническата служба в България: „БГ Ауто Тест“ ООД, 1408 гр. София, бул. „Витоша“ № 150, тел.: 0889 122 630
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

 

Цялостно одобряване на типа

Регламент (ЕС) № 168/2013

A, D

А1

Процедури за изпитване за екологичните характеристики във връзка с емисиите от отработени газове, емисиите от изпаряване, емисиите на парникови газове и разхода на гориво, посочване на горивото

Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложения II – VIII и X)

B, D

А3

Процедури на изпитване, свързани с шума

Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IX)

A, B, D

Б1

Устройства за звуков сигнал

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение II)

A, B, D

Б2

Спирачки, включително антиблокиращи спирачни системи и комбинирани спирачни системи

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение III)

A, B, D

Б3

Електрическа безопасност

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IV)

B, D

Б5

Предни и задни защитни конструкции

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VI)

A, B, D

Б6

Стъкла, чистачки и устройства за измиване на предното стъкло, устройства за размразяване на стъклата и против изпотяване на стъклата

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VII, части 1 – 3)

A, B, D

Б7

Органи за управление, задействани от водача, включително идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VIII, точки 1.1 и 1.2)

A, B, D

Б8

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация, включително устройства за автоматично включване/изключване на светлините

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IX)

A, B, D

Б11

Закрепване на обезопасителните колани и обезопасителни колани

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XII, части 1 и 3)

А, B, D

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XII, част 2)

B, D

Б12

Места за сядане (седалки тип седло и седалки)

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XIII)

B, D

Б13

Управляемост, поведение в завой и направляемост

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XIV)

A, B, D

Б14

Монтиране на гуми

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XV)

A, B, D

Б15

Табелка за максималната скорост на превозното средство и място на табелката в превозното средство

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVI)

A, B, D

Б16

Защита на пътниците в превозното средство, включително вътрешно оборудване, облегалки за глава, врати на превозното средство

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVII, част 1)

B, D

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVII, част 2)

A, B, D

Б17

Проектно ограничение на скоростта на превозното средство

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVIII)

A, B, D

В1

Мерки за предотвратяване на неразрешеното изменение на силовото предаване

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение II)

A, B, D

В4

Теглително-прикачни устройства и закрепващи устройства

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение V)

B, D

В5

Устройства за предотвратяване на неразрешеното използване

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VI)

A, B, D

В6

Електромагнитна съвместимост

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VII)

B, D

В7

Външни изпъкнали части

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение VIII)

A, B, D

В8

Резервоар за гориво

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IX, с изключение на точка 3.7)

A, B, D

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение IX, точка 3.7)

B, D

В9

Товарни платформи

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение X)

A, B, D

В10

Маси и размери

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XI)

A, B, D

В11

Система за бордова диагностика

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XII)

A, B, D

В12

Дръжки и степенки за пътниците

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XIII)

A, B, D

В13

Място за монтиране на регистрационна табела

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XIV)

A, B, D

В15

Стойки

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1824 (приложение XVI)

A, B, D

Scroll to top