Водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоза на опасни товари

Списък на фирмите, получили разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоза на опасни товари"

Разрешение № Фирма Адрес, телефон Обучaва за
Разрешение № 5/23.08.2004 г. АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 82; тел. 032/63 11 51 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/ 
РАЗРЕШЕНИЕ № 13/03.12.2009 Г. “РУЛАН” ООД ГР. РУСЕ, УЛ. “ЦАР КАЛОЯН” № 14, ВХ. В, АП 12; ТЕЛ. 0887 367 133 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ /
Разрешение № 15/07.03.2005 г. “МИКО ТЕХНИКА” ЕООД гр. София, кв. "Хаджи Димитър", бл. 190, вх. А, ап. 2; тел. 0887515066 /водачи за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение № 24/25.08.2005 г.  "РУЛАН" ООД гр. Русе, ул. "Цар Калоян" № 14, вх. В, ап. 12; тел. 0887 367 133 /консултанти по безопасността при превоза на опасни товари /
Разрешение №35/05.12.2007 г. “БРИЗ 2002” ООД гр. Бургас, ул. “Александровска” №16, ет. 4, тел. 0878 78 11 11 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение №39/12.06.2008 г. “Десита” ЕООД гр. Габрово, бул. "Стефан Караджа" № 105 , тел. 0888 82 42 82 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение №40/19.06.2008 г. “Волан Транс” ЕООД гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 112, ет. 4, ап. 71, тел. 0899 993 309 /водачи на МПС за превоз на опасни товари /
Разрешение №41/18.07.2008 г. “Да Ки Да” ООД гр. Кърджали, ул. "Здравец" № 9, вх. А, ет. 7, ап. 21, тел. 0897 / 975 976 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
РАЗРЕШЕНИЕ № 43/30.01.2014 г. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД ГР. СОФИЯ, УЛ. “ЦАР ИВАН АСЕН ІІ” № 12, ВХ. Б, АП 8; ТЕЛ. 0889786603 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 44/09.03.2009 Г. “КАЛПАКОВ” ЕООД ГР. ХАСКОВО, УЛ. “ПРЕСЛАВ” № 24, ЕТ. 3, ОФИС № 25; ТЕЛ. 0878 322 722 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 49/08.07.2009 Г. „ТАМАРЕЛ ИНДЪСТРИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ГР. СОФИЯ, ул. "Искърски пролом" № 6; ТЕЛ. 0886 316 094 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 51/13.08.2009 Г. “ПАУНОВ” ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА, КВ. “ТРИ ЧУЧУРА”, БЛ. 27, ВХ. А, АП. 68; ТЕЛ. 0886977767 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 53/01.09.2009 Г. “ЕФРОДИТА” ЕООД ГР. ПЕРНИК, УЛ. “ИСКЪР”, БЛ. 3, ВХ. А, АП. 7; ТЕЛ. 0888 827 181 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 56/29.10.2009 Г. “НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС” ООД ГР. СОФИЯ, БУЛ. “ХРИСТО БОТЕВ” № 37; ТЕЛ. 02 444 14 40, 0889 066 690  /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 58/29.01.2010 Г. “ВАСИЛЕВИ - 2005” ООД гр. Костинброд, ул. "Велчова завера" № 29; ТЕЛ. 0888797346 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 60/06.03.2010 Г. “АВТОШКОЛА КАЛИ” ООД ГР. ВАРНА, Ж. К. “ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”, УЛ. “ЯН ХУНИЯДИ” № 33; ТЕЛ. 0888639753 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 62/14.04.2010 Г. “КАМЕЛИТА – ПЖ – ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ” СД ГР. САНДАНСКИ, УЛ. “РИЛА” № 8; ТЕЛ. 0897 811 247 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
РАЗРЕШЕНИЕ № 63/14.04.2010 Г. “АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ” ООД ГР. ДОБРИЧ, УЛ. “ВАРДАР” № 32, ВХ. А, АП. 1; ТЕЛ. 0895 788 588 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
Разрешение № 67/19.05.2010 г.   ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА" гр. София, ж. к. "Красна поляна - 3", бл. 31б, ет. 6, ап. 107, Тел. 0898552635 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоз на опасни товари/
Разрешение № 68/31.05.2010 г.   "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД гр. Русе, бул. "Липник" № 110, вх. 3, ет. 4, ап. 8, Тел: 0896 772 332 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 71/24.08.2010 г.  

"ВЕА" ЕООД гр. Търговище, ул. "Преслав" № 7, Тел: 0888492013 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 73/01.11.2010 г.   "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД гр. Благоевград, ул. "Люляк" № 26, Тел: 0888 745 867 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 74/15.11.2010 г.   "АБАДЖИЕВИ" ООД гр. Смолян, ул. "М. Атанасов" № 4, Тел: 0879 850 480 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 77/07.12.2010 г.   "СТАРТ-97" ООД гр. Велико Търново, ул " Славянска" № 2, вх. А, офис № 7, Тел: 062/640301 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 78/07.12.2010 г.   "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД гр. Русе, ул. "бул. "Липник" 113, ет. 2, Тел: 082/899010 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 85/11.04.2011 г.  „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ“ ЕООД Гр. София, ж. к. „Надежда – 1“, ул. „Граничар“ № 21, партер, офис 1, тел. 0899 836 946 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение № 88/25.07.2011 г.  "МАЦА - МВ" ЕООД гр. Враца, ул. "Цар Борис I" № 22А, ет. 3, ап. 2, Тел. 0889920743 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение № 91/19.09.2011 г.  "ХИТКО РХ" ЕООД гр. Разград, ул. "Люлин" № 1, Тел: 0898769606 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 98/04.06.2012 г.  "УЦ БЪЗОВСКИ" ООД гр. Русе, бул. "Цар Освободител" № 50, ет. 1, Тел: 0878 844 347 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 102/11.09.2012 г.    "ТЕХНОТРАНС" ЕООД гр. Ловеч, ул. "Цар Освободител" № 43, 0888865629 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение №108/10.12.2012 г.   

"РИМПОПОВ 2009" ЕООД гр.Димитровград,    бул. "Димитър Благоев" № 16А, Тел. 0888518303 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение№ 109/03.01.2013 г. 

"СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450" гр. Русе, ул. "Солун" № 2, Тел.: 082 825 175 /водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 111/04.02.2013 г.   "ЛАВОР" ЕООД гр. София,    ж.к. "Младост" 4, бл. 406, вх. 3, Тел.  0898641426 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 113/04.02.2013 г. 

"ЙОНИТРЕЙД" ЕООД община София
с. Видраре,    ул. "Г. Димитров" № 21, Тел: 0888626409
/водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 118/31.05.2013 г.  "АВТОШКОЛА 94" ЕООД гр.Плевен, ул. "Гоце Делчев" № 3, офис 2, Тел. 0889501028 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 121/11.07.2013 г.  “АНДИКАР” ЕООД гр. Шумен, ул. "Московска" 24, Тел: 0899865336 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 122/15.07.2013 г.   “АВТО ШКОЛА ДИМОВ” ЕООД гр. Шумен, ул. "Калиакра" № 21, ет. 3, Тел: 0886835120 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 125/07.08.2013 г.  "ПРИМА АВТО" ЕООД гр. Пловдив,   бул. "Васил Априлов" № 81, Тел: 0878 767 911 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 130/22.01.2014 г.  

"ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД гр. Русе,   кв. "Родина", ул. "Чипровци" 1, вх. 3, ет. 8, ап. 24, Тел: 0889 302 295 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 135/28.08.2014 г. 

"БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД гр. Клисура,   ул. "Средна гора" № 1, Тел: 0879865579 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
Разрешение № 137/08.09.2014 г. 

"ТРАНСИНГ" АД гр. Пловдив,   бул. "Христо Ботев" № 82, Тел: 032/ 63 11 51 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 138/19.09.2014 г. 

"АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД гр. Видин,   ул. "Железничарска" № 34, Тел: 0888129915 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение 141/ 12.12.2014

"ЛИДЕР - В - 51" ЕООД , УЛ. "БЕЛОМОРСКА" № 32, ТЕЛ. 0887525554
ГР. РУДОЗЕМ
/ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
Разрешение 142/ 23.01.2015 г./

"ВАЛИКАР 1" ЕООД УЛ. "МИЗИЯ" № 3, ЕТ. 3, АП. 3, ТЕЛ. 0899886877
ГР. ШУМЕН
/ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
Разрешение № 149/ 20.07.2015/

"НУШЕВА И ПАМ АУТО" ЕООД гр. Пловдив, р-н "Западен", ул. "Пещерско шосе" № 149, ет. 2, ап. 7, Тел. 0885 845 478 /водачи на моторни превозни средства и консултанти по безопасността/
РАЗРЕШЕНИЕ № 152/16.10.2015 г.  

"АВТОШКОЛА РИ - АВТО" ООД гр. Лом, ул. "Славянска" № 110, тел. - 0887 493 841 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение № 154/17.12.2015 г.  

"ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД гр. Видин, ул. "Екзарх Йосиф I" № 139, тел. - 0888 231 045 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 155/21.12.2015 г.  "ХИКС ХРИСТОВ 77" ЕООД гр. Силистра, ул. "Добрич" № 105, вх. А, ет. 1, ап. 3, тел. - 0887 744 656 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 157 /08.02.2016 г.  "КУПАНДОЛСКИ МОТО" ООД гр.Дупница, ул. "Николаевска" № 55А, тел. - 0895 460 550 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 160/14.03.2016 г.

"ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД гр. Силистра, ул. "Добрич" № 80, вх. А, ет. 5, ап. 14, тел. - 0888 087 836 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 161/12.05.2016 г.  

"СОТИРОВ 2008" ЕООД гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник", бл. 72, вх.3, ет.7, ап. 59, Тел.: 0898790920 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 163/09.09.2016 г.  

"ТРАНСИНГ" АД гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 82, Тел.:  032/631 151 / консултанти по безопасността/
Разрешение № 164/17.10.2016 г.  

„ХРИСТОВ 2008” ООД гр. Две могили, ул. „Панайот Хитов“ № 2, Тел.: 0899939694 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 165/24.11.2016 г.  

„СКОРПИОН” ЕООД Гр. Перник, ул. „Добруджа” 21, вх. А, ет. 4, ап. 10, Тел.: 0898 490 491 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 166/13.12.2016 г. 

„ДИАНА КАР” ЕООД Гр. Ямбол, ж. к. „Диана”, бл. 3, вх. Г, ет. 3, ап. 81, Тел.: 0898 567 199 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 172/18.04.2017 г.  

„РАЙС 8” ЕООД Гр. Бургас, ул. „Александровска” № 16, ет. 4, ст. 25, Тел.: 0887 002 535 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 174/29.05.2017 г.  

„ЮРОДРАЙВ” ООД с. Петърч, ж. к. „Индустриална зона”, ж.п. гара Петърч, Тел.: 0887 361 300 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 175/09.08.2017 г.  

„ВЛАДИ КАР” ЕООД гр. Дупница, ж. к. „Дупница”, бл. 3А, вх. А, ет. 5, ап. 23, Тел.: 0899 170 471 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 176/26.10.2017 г. 

„ВАТОНИ ВН” ЕООД гр. Плевен, ж. к. „Дружба”, бл. 328, вх. 3, ет. 6, ап. 17, Тел.: 0898 465 283 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 177/31.10.2017 г.  

„ЕЛИТ АУТО 1” ЕООД гр. Бургас, ж. к. „Славейков”, бл. 9, вх. 5, ет. 2, Тел.: 0887 708 844 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 179/07.02.2018 г.  

„ТОНИ - 71” ЕООД гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник”, бл. 12, вх. 8, ет. 7, Тел.: 0886 700 249 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 186/17.07.2018 г.

„ДРАЙВИНГ ЛАБС“ ЕООД гр. Пазарджик, бул. "Ген. Гурко" № 2, ет. 5, Тел.: 0892 478 790 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 187/26.07.2018 г.   „АВТОСТАРТ - В” ЕООД гр. Пловдив, ул. „Илия Блъсков” № 8, Тел.: 0889 499 435 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 191/29.08.2018 г.  

„ИЛИЕВАУТО М” ЕООД гр. София, ж. к. “Дружба”, бл. 171 , вх. Ж, ет. 2, ап. 153, Тел.: 0888 380 285 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 192/25.09.2018 г.  

„УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ” ЕООД гр. Пловдив, ул. “Атанас Каменаров” № 5, Тел.: 0893 750 721 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 196/15.02.2019 г.  

„ИВОНТИ” ЕООД гр. Поморие, ж.к. "Свобода", бл. 22, вх. 1,ет. 2, ап. 5, Тел.: 0894 437 396 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 197/27.02.2019 г.  

„ДЖЕВИ-ОТО” ЕООД с. Боил, ул. "Четвърта" 11, Тел.: 0879 342 878 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 198/12.03.2019 г. 

„ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ” ООД гр. Стара Загора, ул. "Христо Ботев" № 124, вх. Д, ап. 134, Тел.: 0888 213 578 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 199/30.04.2019 г.  

„АВТОШКОЛА МИТЕВ” ЕООД гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 321, вх. Б,ет. 4, ап. 12, Тел.: 0888 479 770 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 200/30.06.2019 г.  

„АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ” СД гр. Враца, ул. "Неофит Бозвели" № 32, Тел.: 0878 360 632 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 201/16.08.2019 г. 

„СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ - МС” ЕООД гр. Габрово, ул. "Станционна" № 1, ап. 2, Тел.: 0896 680 801 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 202/20.09.2019 г.  

„АВС - Е” ЕООД гр. Благоевград, ул. "Александър Стамболийски" № 30, Тел.: 0897 820 141 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 203/10.10.2019 г.  

„ТРАНСАРЕНА” ЕООД гр. София, бул. "Цар Борис III" № 116, ет. 1, офис 3, Тел.: 02 444 14 40 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 204/15.10.2019 г.  

„ЖОРИ КЛУБ” ООД гр. Монтана, бул. "Трети март" № 111, Тел.: 0888 405 012 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 205/08.01.2020 г.  

„КАП - 19” ЕООД гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 81, ет. 1, ап. 4, Тел.: 0888 227 247 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 206/23.01.2020 г.  

„ВИ ТИ ЕМ ТРАНС” ЕООД гр. Пловдив, ж. к. "Тракия", бл. 321, вх. Б, ет. 4, ап. 12, Тел.: 0888 479 770 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 207/26.02.2020 г.  

„ТОТАМА” ЕООД гр. Разград, ул. "Лозенград" № 3Б, Тел.: 0895 472 018 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 208/15.05.2020 г.   „МОБИЛЕ - 2020” ООД гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 53Б, партер, Тел.: 0886 367 660 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 210/08.06.2020 г.  "ОПИДА 88" ЕООД гр. Севлиево, Адрес: ул. "Никола Дабев" № 23, Тел.: 0898 883 358 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 211/09.06.2020 г.  "СИЛВИ-ИНСС" ООД гр. Варна, Адрес: ж. к. "Младост", бл. 122, вх. 7, ет. 8, ап. 170, Тел.: 0898 733 239 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 212/15.06.2020 г "ГИАРА"   ЕООД гр. Силистра, ул. “Д-р Анастас Янков” № 48, телефон 0895 777 222 /водачи на моторни превозни средства, превозващи опасни товари/
Разрешение № 213/10.07.2020 г.  "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ЕООД гр. Пловдив, Адрес: ул. "Нестор Абаджиев" № 28А, Тел.: 0898 540 117 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 214/10.07.2020 г.   "АВТОШКОЛА ШОФЬОР" ЕООД гр. Велико Търново, Адрес: ул. "Краков" № 8, вх. Б, ет. 2, ап. 12, Тел.: 0884 601 508 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 215/30.07.2020 г.  "БЕЧ - У" ЕООД гр. Казанлък, Адрес: ул. "Мусала" № 13, Тел.: 0889 281 026 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 216/06.08.2020 г.  "БОНИНИ КАР" ООД гр. София, Адрес: ул. "Цар Симеон" № 178, ет. 2, Тел.: 0888 308 266 /консултанти по безопасността /
Разрешение № 217/13.10.2020 г.   "АВТОШКОЛА МИТИ 1987" ЕООД гр. Добрич, Адрес: ул. "Дунав" № 56, ет. 2, Тел.: 0897 703 876 / водачи на МПС за превоз на опасни товари /
Разрешение № 218/01.02.2021 г.  "ПИМК СОФИЯ" ЕООД гр. София, Адрес: ж. к. "Редута", ул. "Кадемлия" № 53, Тел.: 0895 035 420 / водачи на МПС за превоз на опасни товари /
Разрешение № 219/16.02.2021 г. "РОСЕН - 85" ООД гр. София
Адрес: ул. "Въстаник" № 8, Тел.: 02 840 91 29
/консултанти по безопасността /
Разрешение № 220/19.02.2021 г.  "АВС АВТО" ООД гр. Сливен, Адрес: ул. "Асен Златаров" № 18, ет. 3, ап. 5, Тел.: 0888 367 669 / водачи на МПС за превоз на опасни товари /
Разрешение № 221/19.02.2021 г.  "ТАХО 2012" ООД гр. Хасково, Адрес: ул. "Карлово" № 3, Тел.: 0886 963 079 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 222/17.03.2021 г. "ВОЛАН" ЕООД гр. Аксаково, Адрес: ул. "Тракия" № 11, Тел.: 0899 987 125 / консултанти по безопасността /
Разрешение № 223/17.03.2021 г.  "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД гр. Пазарджик, Адрес: ул. "Пловдивска" № 80, ет. 8, ап. 23
Тел.: 0887 333 244
/ водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 224/15.04.2021 г.   "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД гр. София, Адрес: ул. "Гоце Делчев" № 55, ет. 2, ап. 5, Тел.: 0878 884 863 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 225/21.04.2021 г.  "ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА-ВИДИН" ООД гр. Видин, Адрес: ул. "Константин Фотинов" № 29, Тел.: 0899 504 885 / водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 226/26.05.2021 г.  "АЛФА КОМСЕПТ" ООД гр. София, Адрес: ул. "Тодор Каблешков" № 53, ет. 2, офис 42, Тел.: 0888 978 784 / водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността /
Разрешение № 227/21.06.2021 г. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД адрес гр. Перник, ул. "Добруджа", бл. 21, вх. а, ет. 4, ап. 10, телефон 0878 948 179 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 228/08.07.2021 г.  "ПИМК СОФИЯ" ЕООД гр. София, Адрес: ж. к. "Редута", ул. "Кадемлия" № 53
Тел.: 0895 035 420
/ консултанти по безопасността /
Разрешение № 229/21.09.2021 г.  ЕТ „КАМТ – КРАСИМИР КОСТОВ“ С. Малиново, ул. „П. Славейков“ № 9
Тел. 0888 830 385
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 230/22.12.2021 г.  „ЕВРОКАР 2020“ ЕООД Гр. Кюстендил, Ул. „Гаров площад“ № 1, ет. 3
Тел.:  0895 172 707
/водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари/
Разрешение № 231/21.03.2022 г.  "ШАНС АД 2022" ЕООД Гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия“, бл. 43А, ет. 4, ап. 15 Тел. 0887 663 723 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
Разрешение № 232/28.03.2022 г.  "ВОЛАН" ЕООД Гр. Аксаково, ул. „Тракия“ № 11, Тел. 0899 987 125 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 233/12.04.2022 г.  "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ВЛАХОВИ" ООД Гр. Пловдив, ул. „Зорница“ № 7, Тел. 0898 451 904 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 234/12.04.2022 г.  "ДЖИ ЕЙ СПИЙД" ЕООД Гр. Добрич, ул. „Захари Стоянов“ № 53, вх. Б, ет. 2, ап. 3, Тел. 0897 295 726 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 235/21.07.2022 г.  "КАМЕЛИЯ АДР КОНСУЛТ" ЕООД Гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I“ № 29Р, вх. Б, ет. 1, ап. 1, Тел. 0882 923 209 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 236/10.10.2022 г. „АВТО – ТЕСТ – 2000“ ООД "Гр. Бургас, ул. „Одрин“ № 53, Тел. 0887 795 291" /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоза на опасни товари/
"Разрешение № 237/01.11.2022 г." "ХРИСТОВ 2008" ООД "Гр. Две могили, ул. „Панайот Хитов“ № 2, Тел. 0899 939 694" "/ консултанти по безопасността /"
Разрешение № 238/01.11.2022 г. "ВАЛИ М - 12" ЕООД "Гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ № 37, вх. Б, ет. 1, ап. 36, Тел. 0883 599 487" /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 239/26.01.2023 г.

"ДЕВЕНСКА КОНСУЛТ" ЕООД

Гр. София, ул. „Поп Грую“ № 65, тел. 0884 994 024 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 240/07.04.2023 г.

„ЗЛАТНО КОРМИЛО“ ЕООД

с. Слънчево, ул. „Ружа“ № 4, тел. 0888 339 632 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/
Разрешение № 241/30.05.2023 г.

"ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

гр. Бургас, ул. „Странджа планина“ № 1, вх. 1, ет. 3, Тел.: 0896 830 111 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 242/16.08.2023 г.

"ГАРАНТАУТО" ООД

Гр. София, ж. к. „Овча купел“, бл. 423, вх. 1, ап. 38, тел.: 0887 710 710 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 243/25.08.2023 г.

"НИДЕЛ 68" ЕООД

Гр. Хасково, ул. „Македония“ № 24А, тел.: 0899 199 947 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 244/11.09.2023 г.

„АТЛАС 6504“ ООД

Гр. Враца, ул. „Цар Борис I“ № 36, тел.: 0877 705 221 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 245/29.11.2023 г.

„АВТО РЕФЛЕКСИ“ ООД

Гр. Велико Търново, ул. „Седми юли“ № 23, вх. Г, ет. 2, ап. 4, тел. 0887 706 479 /водачи на МПС за превоз на опасни товари/
Разрешение № 246/18.01.2024 г.

„АУТО КРИСТИ“ ЕООД

Гр. Асеновград, ул. „Сливница“ № 21, ет. 4, ап. 7, тел. 0889 609 523 /водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/

Разрешение № 247/29.02.2024 г.

„ВОЛАН 19“ ЕООД

Гр. Харманли, ул. „Алеко Константинов“ № 33Б, тел. 0889 034 753

/водачи на МПС за превоз на опасни товари/

Разрешение № 248/09.04.2024 г.

„ГАДЖЕВ АВТОМОБИЛНА ШКОЛА“ ЕООД

Гр. Велинград, ул. „Елин връх“ № 6, тел. 0899 188 638

/водачи на МПС за превоз на опасни товари/

 

Разрешение № 249/25.04.2024 г.

„ТЕРМОТЕХНИКА БГ“ ЕООД

Гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 11-А-28, тел. 0879 470 756

/водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността/

Разрешение № 250/25.04.2024 г.

“РОСЕН - 85” ООД ГР. СОФИЯ, УЛ. “ВЪСТАНИK” № 8; ТЕЛ. 02/8409129 /ВОДАЧИ НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/
Scroll to top