Списък на неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ служители на ИААА за 2020 г.

АРХИВ

Списък на неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ служители на ИА "АА" за 2020 година

длъжност  име, фамилия  рег. № декларация и дата
старши инспектор Александър  Петров НЕПОДАДЕНА
инспектор Андрей  Георгиев НЕПОДАДЕНА
главен специалист Анелия  Иванова ДИИ – 09 – 483 / 17.06.2020 г.
инспектор Антон  Стоименов ДИИ – 53 – 485 / 18.06.2020 г.
инспектор Борислав  Страхинов ДИИ – 00– 528 / 14.10.2020 г.
инспектор Валентин  Спасов ДИИ – 17 – 519 / 28.09.2020 г.
инспектор Георги  Калоферов НЕПОДАДЕНА
инспектор Георги  Младенов НЕПОДАДЕНА
главен специалист Гергана  Харизанова НЕПОДАДЕНА
инспектор Димитър  Иванов ДИИ – 53 – 487 / 18.06.2020 г.
инспектор Димитър  Йорданов НЕПОДАДЕНА
инспектор Емилиян  Димитров ДИИ – 00 – 5216 / 02.10.2020 г.
инспектор Ивелин  Минчев ДИИ – 53 – 486 / 18.06.2020 г.
специалист Ивона  Величкова НЕПОДАДЕНА
главен инспектор Калоян  Михайлов ДИИ– 00 – 515 / 11.09.2020  г.
инспектор Константин  Костов НЕПОДАДЕНА
инспектор Красимир  Найденов НЕПОДАДЕНА
финансов контрольор Маргарита  Ранчинска ДИИ – 00– 490 / 01.07.2020 г.
специалист Марио  Губерски ДИИ – 00 – 497 / 20.07.2020 г.
специалист Николина  Живкова НЕПОДАДЕНА
инспектор Нина  Христова НЕПОДАДЕНА
Scroll to top