Списък на неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ служители на ИААА за 2019 година

АРХИВ

Списък на неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ служители на ИА "АА" за 2019 година

длъжност  име, презиме, фамилия  рег. № декларация и дата
1 Старши експерт Гергана Петрова ДИИ-00-467/14.06.2019 г. 
2 Началник на отдел Любомир Тодоров ДИИ-00-464/04.06.2019 г. 
3 Главен експерт  Цветелина Димчева-Дойчинова НЕПОДАДЕНА
4 Главен експерт Свитлана Стайкова ДИИ-00-457/16.05.2019 г. 
5 Главен експерт Ангел Джоргов НЕПОДАДЕНА
6 Главен експерт Любчо Средков НЕПОДАДЕНА
7 Главен специалист Мила Хъшева НЕПОДАДЕНА
8 Специалист Десислава Петкова НЕПОДАДЕНА
9 Специалист Галя Маркова ДИИ-16-465/06.06.2019 г. 
10 Инспектор Десислав Крумов НЕПОДАДЕНА
11 Инспектор Христо Илиев  НЕПОДАДЕНА
12 Главен специалист Ивайло Каменов НЕПОДАДЕНА
13 Главен специалист Анелия Гигова НЕПОДАДЕНА
14 Главен инспектор Кирил Запрев НЕПОДАДЕНА
15 Главен инспектор Людмил Петров НЕПОДАДЕНА
16 Главен специалист Таня Гогина НЕПОДАДЕНА
17 Инспектор Димитър Димитров НЕПОДАДЕНА
18 Инспектор Йордан Пейчев НЕПОДАДЕНА
19 Инспектор Николай Николов ДИИ-22-458/17.05.2019
20 Инспектор Ради Радев НЕПОДАДЕНА
21 Инспектор Георги Георгиев ДИИ-30-459/21.05.2019 г. 
22 Инспектор Вихър Василев НЕПОДАДЕНА
23 Инспектор Даниел Христов НЕПОДАДЕНА
Scroll to top